Człowiek brzmi dumnie. Dumny z siebie człowiek ulega iluzji wszechmocy. Nie znając zasad energetycznych, praw, które obowiązują ten świat ma się za najwyższą i najmądrzejszą istotę. Wydaje mu się również, że jest niezależnym kreatorem swojego życia i wszystkiego, co wokół siebie stwarza. Troszkę się myli. Możemy bawić w życiu się tylko tym, co zostało dla nas wcześniej przygotowane. Jak dzieci w wielkim przedszkolu – mogą bawić się tylko zabawkami wziętymi z półki, choć ich ilość jest ogromna. Oczywiście mogą tworzyć również nowe rozwiązania, ale tylko z tych elementów, które są im dostępne.

Podobnie jest z poruszaniem się. Nawet w największym budynku świata nasze ruchy ograniczone są do istniejących korytarzy. Podobnie jest z naszym życiem – istnieją przygotowane dla nas ścieżki losu. Jest ich wiele, ale są konkretne. Te ścieżki odczytują czasem wróże i wróżki, najczęściej mówiąc nam o jednej i niekoniecznie dla nas najkorzystniejszej. Nie pójść do miejsca, do którego nie prowadzi żadna ścieżka, ale można wśród istniejących wybierać. W trakcie konsultacji można sprawdzić czy dana ścieżka istnieje, – czyli czy cel, do którego dążymy jest osiągalny. Jeśli nie – niczego nie zdziałamy. Jednocześnie możemy zmienić swoją trasę i wybrać inną, aby osiągnąć coś podobnego, ale inną drogą, lepiej przygotowaną przez Górę.

Można również poprosić o stworzenie innych, nowych ścieżek, jeśli bardzo tego pragniemy. To jednak wymaga od nas pracy, zaangażowania, wytrwałości, woli i wiedzy. Nigdy nie ma gwarancji, że się uda, ale często podsunięte w trakcie procesu rozwiązania okazują się dla nas być znacznie lepsze od naszych własnych.